Endoprotezoplastyka stawu biodrowego (THR)

                      Nowe kierunki rozwoju.


W ostatnich latach endoprotezoplastyka stawu biodrowego (THR -Total Hip Replacement)
rozwija się w dwóch zasadniczych kierunkach: udoskonalanie materiałów oraz modelowanie kształtu implantów tak, aby wydłużyć przeżycie implantu i zmniejszyć liczbę rewizji.
Celem doskonalenia materiałów jest zwiększenie trwałości implantu poprzez zmniejszenie ścieral- ności. Najlepsze wyniki w tym względzie uzyskują implanty, w których głowa i wkładka zrobiona jest z ceramiki Delta. Na drugim miejscu lokują się implanty z głową ceramiczną i wkładką z utwardzonego polietylenu HDPE. Odchodzi się stopniowo od głów stalowych. Jeśli chodzi o trzpie- nie i panewki, to najczęściej są wykonywane ze stopów tytanu, bowiem tytan wykazuje największą biokompatybilność wobec kości.
Projektując kształt implantu konstruktorzy starają się, aby jak najbardziej zwiększyć powierzchnię kontaktu metalu z kością, bo to zmniejsza ryzyko obluzowania. Wcześniejsze trzpienie miały prze- krój okrągły lub prostokątny, obecnie produkuje się trzpienie o kształcie odpowiadającym geometrii kości udowej. Oczywiście najlepszym implantem będzie taki, który zostanie wykonany specjalnie dla danego pacjenta czyli proteza Custom Made. Niestety, koszt wykonania takich implantów jest znacznie wyższy niż standardowych, co istotnie ogranicza zakres ich stosowania. Są jednak pa- cjenci, których kości są zniekształcone w wyniku urazów, operacji i wad wrodzonych, u których za- stosowanie standardowego jest zbyt ryzykowne i implant typu Custom jest jedynym wyjściem. Oczywiście powstaje pytanie, jak ocenić komu proteza typu Custom jest potrzebna.
Najlepsze moim zdaniem rozwiązanie proponuje firma Symbios. Na podstawie badania TK biodra pacjenta inżynierowie z Symbios przygotowują Hip Plan czyli rekonstrukcję 3D stawu biodrowego pacjenta i dopasowują do niego gotowe implanty przynasadowe i anatomiczne typu SPS. Trzpień przynasadowy SPS powstał w 1993r. na podstawie setek badań TK, jako trzpień o anatomicznym kształcie zbliżonym do rzeczywistego kształtu jamy szpikowej kości udowej. W 10 letniej obser- wacji przeżywalność tego trzpienia wynosi 100% !, gdy w przypadku innych trzpieni średnio 4 % ulega obluzowaniu. Jeśli Hip Plan pokaże, że żaden z trzpieni anatomicznych SPS nie pasuje do ko- ści udowej pacjenta, zaleca się wykonanie trzpienia na miarę czyli Custom Made. Trzpień taki po- wstaje w szwajcarskiej fabryce na bazie rekonstrukcji 3D badania TK pacjenta. Oprócz wielkości elementów protezy Hip Plan pokazuje, jak powinny być wszczepione z uwzględnieniem długości kończyny oraz orientacji przestrzennej - wersji i inklinacji.
W Carolina Medical Center rozpoczęliśmy stosowanie implantów Symbios w czerwcu 2019 r. Do końca roku wykonaliśmy 8 operacji z użyciem przynasadowego trzpienia SPS i 4 operacje z uży- ciem Custom Hip. Moja obserwacja śródoperacyjna i analiza zdjęć RTG wykonanych po operacji wskazuje, że Hip Plan prawidłowo wskazuje, jak powinien być wszczepiony implant. Podsumowując, po prawie rocznym doświadczeniu z implantami Symbios, mogę stwierdzić, że Hip Plan jest skutecznym narzędziem w planowaniu i wykonywaniu endoprotezoplastyk stawu biodro- wego, a implanty Symbios dobrze pasują do kości pacjenta.
Wszyscy pacjenci czują się dobrze, nie doszło do obluzowania żadnego implantu.

Dr n. med. Jacek Laskowski 
 

Zapisz się już teraz!

Wprowadź poniżej swój adres e-mail i bądź na bieżąco z nowościami